Copyright & disclaimer

Deze pagina bevat juridische informatie over auteursrechten, reproductierechten en andere informatie ten aanzien van eigendom en aansprakelijkheid.

Copyright

Alle informatie op onze website, zoals logo’s, teksten, foto’s en dergelijke zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Melspring International B.V. te Velp (Nederland), tenzij anders vermeld. De auteursrechten van materiaal van derden op deze website, zoals fotografisch materiaal, dienen eveneens gerespecteerd te worden.

Deze site is bestemd voor gebruik door onze klanten. Het is niet toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Indien u de informatie op deze website wilt distribueren, bewerken, verzenden of reproduceren, heeft u daarvoor onze schriftelijke toestemming nodig.

© Copyright 2012 Helderzwembad.nl is een geregistreerd merk van Melspring International B.V. te Velp (Nederland). Alle rechten voorbehouden.

Aansprakelijkheid
We hebben aan deze website de grootste zorg besteed om onze klanten te voorzien van de juiste informatie voor het bestellen van onze producten. Desondanks kan het zijn dat u foutieve of ontbrekende informatie op onze website vindt. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons hierover zou informeren, zodat wij onze website kunnen corrigeren en verbeteren. We zijn echter niet verantwoordelijk voor welk gevolg dan ook dat ontstaan zou zijn uit deze foutieve of ontbrekende informatie.  Bovendien dragen we geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid en inhoud van websites van derden, waarnaar op onze website wordt verwezen.

Melspring International B.V. is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook ontstaan of hoe ook genaamd, welke door het gebruik van de door Melspring International B.V. zaken aan personen, roerende en/of onroerende zaken is ontstaan. Melspring International B.V. beperkt in ieder geval haar aansprakelijkheid voor bedragen welke hoger zijn dan door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Melspring International B.V. redelijkerwijs kan worden gedekt, en zijn niet aansprakelijk indien het gaat om een risico dat redelijkerwijs niet verzekerbaar is.

Voor de volledige bepalingen omtrent aansprakelijkheid verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

Melspring International B.V.
Arnhemsestraatweg 8
Postbus 268
6880 AG Velp (Nederland)
T +31 (0)26 3842000
F +31 (0)26 3842011
info@melspring.com
www.melspring.com

KvK Arnhem 09131564